Băng tải PU/PVC

Băng tải PU/PVC

Giá: Liên Hệ

Lĩnh vực sử dụng

  • Nhà máy gỗ
  • Nhà máy chế biến thủy sản
  • Nhà máy in
  • .........

 

Thông số kỹ thật
PU o.8 - 1.6 

PVC 1-2-3-4-5 

Sản phẩm khác