Băng tải PVC xanh

Băng tải PVC xanh

Giá: Liên Hệ

PVC Xanh

độ dày 2 , 3 ( 2 lớp bố)

độ dày 4 , 5 ( 3 -4 lớp bố)

Sản phẩm khác