TÚI LỌC BỤI MÁY HÚT BỤI DI ĐỘNG

TÚI LỌC BỤI MÁY HÚT BỤI DI ĐỘNG TÚI LỌC BỤI MÁY HÚT BỤI DI ĐỘNG TÚI LỌC BỤI MÁY HÚT BỤI DI ĐỘNG TÚI LỌC BỤI MÁY HÚT BỤI DI ĐỘNG TÚI LỌC BỤI MÁY HÚT BỤI DI ĐỘNG

Giá: Liên Hệ

Φ450 - 700

Polyester 500g/m2

độ thông khí 200-350 l/m2/s

nhiệt độ 130-150 oC

Sản phẩm khác